Бидэнтэй нэгдэх

Тод мэдээ

Жендэрийн мэдрэмжтэй хүний эрхийг дээдэлсэн парламентыг төлөвшүүлэх талаар ярилцлаа

Огноо:

,

Сэтгүүлч:

Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Олон Улсын Парламентын холбоотой (ОУПХ) хамтран Жендэрийн мэдрэмжтэй, хүний эрхийг дээдэлсэн парламентыг төлөвшүүлэх парламентын өөрийн үнэлгээний бэлтгэл ажлыг хангах талаар семинарыг 2023 оны дөрөвдүгээр сарын 05-ны өдөр Төрийн ордонд зохион байгууллаа.

Семинарыг нээж УИХ-ын гишүүн, Хүний эрхийн дэд хорооны дарга Ц.Мөнхцэцэг үг хэллээ. Тэрбээр, Жендэрийн мэдрэмжтэй хүний эрхийг дээдэлсэн парламентыг төлөвшүүлэх нь парламентын хөгжлийн чухал үзүүлэлт байдаг. Монгол Улсын хувьд 1924 онд эмэгтэйчүүдийн эрх ашгийг хүлээн зөвшөөрч эмэгтэйчүүдийн сонгох эрхийг баталгаажуулсан хэмээн онцоллоо. Дэлхийн эдийн засгийн форумаас гаргасан үнэлгээнүүдээс харахад Монгол Улс дахь жендэрийн үзүүлэлт харьцангуй хоцрогдолтой байдаг. Тухайлбал, дэлхийн жендэрийн зөрөөтэй байдлын 2022 оны индекст Монгол Улс 146 орноос 70-р байранд орсон байдаг. Монгол Улсад 2011 онд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль батлагдсанаас хойш 12 жил өнгөрсөн. Гэтэл Монгол Улсын парламент дахь эмэгтэй төлөөлөл 17 хувьтай байна. УИХ-ын энэ хаврын чуулганаар хэлэлцэх Улс төрийн намын тухай хууль, Сонгуулийн тухай хуулиудад эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжсэн төрийн шууд болон шууд бус санхүүжилтийн хэлбэрүүдийг суулгах, квотыг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлыг тусгахаар ажиллаж байна гэлээ. Өнөөдрийн семинарт УИХ-ын гишүүд, УИХ-ын Тамгын газрын удирдлагууд, Монгол Улсад хүний эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагууд хамтран ажиллаж, Монгол Улсад хүний эрхийг дээдэлсэн, жендэрийн тэгш байдлыг хангахад томоохон алхам болно гэдэгт Хүний эрхийн дэд хорооны даргын хувьд итгэж байна гэлээ.

“ОУПХ-ны Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах мэдрэмжтэй парламентыг төлөвшүүлэх чиглэлээр хийсэн ажил”-ын талаар ОУПХ-ны Жендэрийн хөтөлбөрийн менежер  Мариана Дуартэ танилцуулсан. Тэрбээр танилцуулгадаа Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах нь Олон Улсын Парламентын Холбооны үндсэн зорилт гэдгийг онцолсон. Тус зорилтыг хэрэгжүүлэхэд ОУПХ-ны Жендэрийн түншлэлийн хөтөлбөрөөс баталсан бүтэц, бодлогын баримт бичгийг дагаж мөрддөг. Эдгээр баримт  бичгийн нэг нь 2012 онд ОУПХ-ны гишүүн орнууд санал нэгтэй баталсан Жендэрийн мэдрэмжтэй  парламентуудын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гэлээ. Төлөвлөгөө батлагдсанаас хойш хэд хэдэн парламент ажиллах арга барилаа эргэн харж, жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэлээр шинэчлэл хийсэн. Төлөвлөгөө батлагдсаны 10 жилийн ойг тохиолдуулан 2022 оны 10 дугаар сард Руанда Улсад болсон ОУПХ-ны 145 дугаар Ассамблейгаас Кигалийн тунхаглалыг баталсан. Монгол Улсын Их Хурал парламентын жендэрийн мэдрэмжтэй байдлын өөрийн үнэлгээг хийхийг зорьж байгаа нь цаг үеэ олсон үйл явдал хэмээн үзэж байна гэдгээ илэрхийллээ. Хатагтай Мариана Дуартэ үргэлжлүүлэн “Өөрийн үнэлгээ хийх арга зүй, түүнийг Монголын нөхцөлд тохируулах нь” сэдвийн хүрээнд танилцуулга хийсэн. Тэрбээр, спикер, парламентын зөвлөл, парламентын гишүүдийн бүлэг үнэлгээг хангалттай хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх нь чухал хэмээсэн.  Санал болгож буй өөрчлөлтөд үндэслэлтэй, дэмжлэг авахуйц байхын тулд оролцоог хангасан байх шаардлагатай гэлээ.

Харин үргэлжлүүлэн “Хүний эрхийн өөрийн үнэлгээ хийх үйл ажиллагаа, үндсэн ойлголтууд”-ын талаар ОУПХ-ны Хүний эрхийн хөтөлбөрийн ажилтан Бутайна Ламхарзи танилцуулсан. Тэрбээр Хүний эрхийг хангаж, хамгаалах үндэсний тогтолцоог бүрдүүлэхэд парламент голлох үүрэгтэй гэж хэлсэн. ОУПХ-ны Хүний эрхийн өөрийн үнэлгээний аргачлал нь Олон Улсын хүний эрхийн хэм хэмжээ, механизмын талаар парламентын түвшинд хэр зэрэг ойлголт мэдлэгтэй байгаа, парламентын үйл ажиллагаа, журам, бүтцэд юуг хэрхэн тусгасан байгааг үнэлэхэд парламент болон түүний гишүүдэд туслах зорилготой хэмээлээ. Энэхүү үнэлгээг хийснээр Монгол Улсын Их Хурлын сайн туршлага, дутагдлыг олж тогтоох, хүний эрхийн талаар ойлголтоо нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагаандаа тусгах шаардлагатай хүний эрхийн асуудлуудыг тодорхойлох боломжийг олгоно гэдгийг илтгэлдээ танилцуулсан.

Хэлэлцүүлэгт оролцогчид жендэрийн мэдрэмжтэй, хүний эрхийг дээдэлсэн парламентыг төлөвшүүлэх, парламентын өөрийн үнэлгээнд тусгах ёстой үйл ажиллагааны чиглэл болон бусад асуудлаар хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн. Илтгэгчид жендэрийн тэгш байдлын бий болгох нь аль нэг хүйсэд давуу байдлыг олгож байгаа хэрэг биш харин жендэрийн мэдрэмжтэй төлөвлөлт, жендэрийн мэдрэмжтэй төлөөлөл парламентад бий болгоход оршиж байгаа хэмээлээ. 

Жендэрийн мэдрэмжтэй, хүний эрхийг дээдэлсэн парламентыг төлөвшүүлэх парламентын өөрийн үнэлгээний бэлтгэл ажлыг хангах семинарыг хааж Улсын Их Хурлын Тамгын газрын дэд дарга С.Батбаатар хэлсэн үгэндээ, Монгол Улсын Их Хурал болон Олон Улсын парламентын холбоо харилцан ойлголцлын санамж бичгийг 2022 оны наймдугаар сарын 10-ны өдөр байгуулсан. Өнгөрсөн хугацаанд ОУПХ, УИХ-ын Тамгын газрын хоорондын хамтын ажиллагаа чухал үр дүнтэй арга хэмжээнүүд зохион байгуулсан. Тухайлбал, “Парламент болон хүний эрхийн үндэсний байгууллагууд хоорондын харилцааны тухай Белградын зарчмууд” сэдэвт цахим хэлэлцүүлэг хийсэн. Энэ уулзалтын үр дүнд Монгол Улсын Их Хурал, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын харилцаа, хамтын ажиллагаанд тодорхой ахиц дэвшил гарсан гэж бид үнэлж байгаа. Харин өнөөдөр зохион байгуулж байгаа цахим семинарын үр дүнд Жендэрийн мэдрэмжтэй, хүний эрхийг дээдэлсэн парламентыг төлөвшүүлэхэд 2023 онд Улсын Их Хурал хоёр томоохон арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ. Нэгдүгээрт хүний эрхийн өөрийн үнэлгээ хийнэ, хоёрдугаарт жендэрийн мэдрэмжтэй байдлын үнэлгээг хийнэ. Энэхүү ажлыг ОУПХ, үндэсний мэргэшсэн экспертүүдтэй хамтран хэрэгжүүлнэ. Энэ үнэлгээ бол Монгол Улсын Их Хурал  болон түүний Тамгын газрын стратеги төлөвлөгөөний зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чухал хөшүүрэг болно гэж итгэж байна гэлээ.

Жендэрийн мэдрэмжтэй, хүний эрхийг дээдэлсэн парламентыг төлөвшүүлэх парламентын өөрийн үнэлгээний бэлтгэл ажлыг хангах цахим болон танхим хосолсон семинарт Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Саранчимэг, Б.Жаргалмаа, Г.Тэмүүлэн, Ж.Бат-Эрдэнэ, Ц.Сандаг-Очир,  Улсын Их Хурлын Тамгын газрын удирдлагууд, Олон Улсын Парламентын холбоо, Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Жендэрийн Үндэсний хорооны 100 гаруй албан хаагч оролцлоо хэмээн Улсын Их Хурлын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах газраас мэдээлэв

Дэлгэрэнгүй унших
АНХААРУУЛГА: УИХ-ын 2024 оны ээлжит сонгуулийн хуулийн холбогдох заалтын хүрээнд тус сайтын сэтгэгдэл хэсгийг түр хугацаанд хаасан болно.

Тод мэдээ

Хан-Уул дүүргийн иргэд Т.Мөнхсайхан, Л.Нинжжамц, Ж.Алдаржавхлан нарыг дэмжинэ

Огноо:

,

-Төр, хувийн хэвшилтэйгээ зөвшилцөөд, ашиглагдахгүй байгаа газрууд дээр сургууль, цэцэрлэг барих ажлыг хийж эхэлсэн-

УИХ-ын сонгуулийн Xll тойрог, Хан-Уул дүүрэгт Монгол Ардын намаас  нэр дэвшигч Т.Мөнхсайхан, Л.Нинжжамц, Ж.Алдаржавхлан нар 10, 21, 25 дугаар хорооны иргэд, сонгогчидтой уулзаж, мөрийн хөтөлбөрөө танилцуулан санал хүсэлтийг нь сонслоо.

Уулзалтын үеэр дүүрэгт өрнөж байгаа бүтээн байгуулалт болон цаашид хэрэгжүүлэх ажлын талаар дүүргийн Засаг дарга Ж.Алдаржавхлан мэдээлэл өглөө. Тэрбээр “Нийслэл хот өдрөөс өдөрт өргөжин тэлж байна. Тэр дундаа Хан-Уул дүүрэгт барилга байгууламж нэмэгдэж, хүн амын тоо нь өнөөдрийн байдлаар 285 мянга болтлоо өсчээ. Сүүлийн дөрвөн жилийн хугацаанд 100 мянгаар нэмэгдсэн. Хүн ам өсөхийн хэрээр сургууль, цэцэрлэгийн хүрэлцээ дутагдаж, эрэлтээ гүйцэхгүй байна. Хүүхдүүд сурч боловсрох эрхтэй. Тиймээс өнгөрсөн жилүүдэд 22 шинэ цэцэрлэг, 10 гаруй сургууль ашиглалтад орууллаа. Гэсэн хэдий ч энэ нь хангалтгүй байна. Ирэх жил 10 сургууль, 10 цэцэрлэг ашиглалтад оруулахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа” хэмээн танилцууллаа.

Сургууль, цэцэрлэг барихаар улс, нийслэлийн төсвөөр мөнгийг нь шийдээд өгдөг ч газар нь асуудалтай байдаг. Тиймээс Дүүргийн Засаг дарга төр, хувийн хэвшлийнхэнтэй зөвшилцөж ашиглагдахгүй байгаа сул газруудын зөвшөөрлийг цуцлуулж, гэрчилгээг нь шилжүүлэн авч улмаар сургууль, цэцэрлэг бариулдаг болохыг мөн тайлбарлав.

Хан-Уул дүүргийн 17, 18 дугаар хороонд “Хүннү-2222” хотхоны баруун урд талд 640 хүүхдийн сургууль, “Маршал Таун” хотхоны баруун талд 960 хүүхдийн багтаамжтай улсын сургууль барихаар гүйцэтгэгч компани нь шалгарсан ба газрын гэрчилгээг шилжүүлж авах ажил явагдаж байгаа аж. Мөн 24 дүгээр хороо буюу “Шинэ өргөө” хотхон дотор бага, сургууль цэцэрлэг баригдана. Яармагийн дөрөв болон 24 дүгээр хорооны багачуудад зориулсан 960 хүүхдийн шинэ сургууль энэ онд ашиглалтад орох юм.

Иргэдийн зүгээс Зайсан, Нүхтийн аманд улсын сургууль, цэцэрлэг барих асуудлыг хөндөж байсан ба нийгмийн суурь асуудалд анхаарлаа хандуулж, бүтээн байгуулалтыг дэмжиж ажиллаж байгаад талархал илэрхийлээд Монгол Ардын намаас Хан-Уул дүүрэгт нэр дэвшигчдэд итгэл хүлээлгэхээ илэрхийлж байсан юм.

Дэлгэрэнгүй унших

Тод мэдээ

Баянзүрх дүүрэгт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчид иргэд сонгогчидтой 40 дэх уулзалтаа хийлээ

Огноо:

,

УИХ-ын сонгуулийн  Vlll тойрог, Баянзүрх дүүрэгт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчид намын мөрийн хөтөлбөрөө танилцуулах 40 дэх уулзалтаа 6, 15, 18, 25, 26, 36, 43 дугаар хорооны иргэд, сонгогчидтой хийлээ.

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд болсон энэхүү уулзалтад оролцсон иргэд салбар бүрийг төлөөлж нэр дэвшиж буй УИХ-ын гишүүн Э.Бат-Амгалан, Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга Н.Баярмөнх, УИХ-ын гишүүн, Хууль зүй дотоод хэргийн сайд Б.Энхбаяр, УИХ-ын гишүүн, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Х.Булгантуяа, УИХ-ын гишүүн Ж.Чинбүрэн нарт итгэл хүлээлгэж, дэмжихээ илэрхийлж байв.

Нийслэлийн хамгийн их хүн амтай Баянзүрх дүүргийн төвлөрөл ихтэй дээрх хороодын иргэд өнгөрсөн дөрвөн жилийн хугацаанд сургууль, цэцэрлэгийн тулгамдсан асуудал шийдэгдсэнд талархлаа илэрхийллээ. Мөн өнгөрсөн дөрвөн жилийн хугацаанд Баянзүрх дүүрэгт хийсэн ажил, хэлсэн үгтэй, нэр цэвэр, гар цэвэр нэр дэвшигчдийг МАН-аас илгээсэн учраас эхлүүлсэн ажлыг нь дуусгах боломж олгоно гэсэн юм. 

 

Дэлгэрэнгүй унших

Тод мэдээ

Чойбалсан хотынхон Ерөнхий сайдаа багаар нь сонгож, бүсийн хөгжлөө эрчимжүүлнэ

Огноо:

,

УИХ-ын сонгуулийн VI тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа Ерөнхий сайд Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнээр ахлуулсан Лхагвасүрэнгийн Соронзонболд, Мөнгөнцогийн Ганхүлэг, Пүрэв-Очирын Анужин, Ухнаагийн Отгонбаяр, Мягмарсүрэнгийн Бадамсүрэн, Цагаанхүүгийн Идэрбат нар Дорнод аймагт ажиллав. Тэд Хэрлэн сум буюу Чойбалсан хотын иргэд, сонгогчидтой уулзаж мөрийн хөтөлбөрөө танилцууллаа. Тус сум 11 багтай, 47000 гаруй хүн амтай. Нэр дэвшигчид гурван удаагийн уулзалт зохион байгуулж, эдгээр багийн 1100 гаруй хүн уулзсан байна.

Зүүн бүс нутгийн эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлийг эрчимжсэн мал аж ахуй, боомтын сэргэлт, түүхэн болон хил орчмын аялал жуулчлал байхаар МАН мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан. Энэ хүрээнд олон бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт татахаар Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнийн багийнхан Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгууд тус тусдаа биш харилцан уялдаатай, нэгдсэн байдлаар хөгжлөө тодорхойлж, хамтдаа ирэх дөрвөн жилд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй. Энэ жилийн сонгуулийг холимог тогтолцоогоор явуулж байгаа тул МАН-ын жагсаалтаар нэр дэвшигчдийг дугуйлж, нутагтаа нэр дэвшигчдийг багаар нь сонгон Засгийн газрын эхлүүлсэн бодлогыг үргэлжлүүлэх боломж олгож, авлигын эсрэг ард түмний ялалтад нэгдэхийг иргэдэд уриалав.

Чойбалсан хотод сүүлийн жилүүдэд бүтээн байгуулалтын ажил олноор хийгдэж, гэрэл гэрэлтүүлэг, зам харилцаа сайтай, залуучууд амьдрахад улам таатай болж буйг иргэд тодотгож байв. Энэ нь төр засгаас хэрэгжүүлж буй хөдөөг хөгжүүлж, төвлөрлийг бууруулах бодлоготой шууд холбоотой гэсэн юм. Тухайлбал, иргэн Ц.Жаргалболд “Манай сум гэрэлт гудамж, найрамдал парктай. Ажил хийвэл хувийн хэвшил олонтой. Удахгүй хүүхдийн парктай болох гэж байна. Улаанбаатар хотоос дутахааргүй гоё хот болж байгаа. Энэ сонгуулиар Ерөнхий сайдаа багаар нь сонгоно. Яагаад гэвэл нүүрсний хулгайн эсрэг тэмцлийн үр дүнд “Эрдэнэс Тавантолгой”-н хувьцааны ашгаас  иргэд анх удаа хүртэж чадсан. Цаашид байгалийн баялгаас иргэдийн хүртэх орлого, ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд энэ Засгийн газар тогтвортой ажиллах шаардлагатай” гэсэн юм.

Мөн төрийн албан хаагчдын цалинг шат дараатай нэмэгдүүлсэн нь залуус орон нутагтаа ажиллаж, амьдрах орчин бүрдүүлж, төрийн ажил, үйлчилгээ тасралтгүй тогтвортой үргэлжлэх боломжтой болж байгаад иргэд ам сайтай байна. Тухайлбал, Хэрлэн сумын 9-р багийн Засаг дарга П.Болормаа “Шинэ сэргэлтийн бодлого маш үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа. Манай багт гэхэд цалин хөлсөөс шалтгаалаад нийгмийн ажилтан тогтвор суурьшилтай ажилладаггүй байсан. Нийгмийн ажилтан солигдохоор хамгийн түрүүнд хамтарсан багийн үйл ажиллагаа доголддог. Төрийн албан хаагчийн цалин 2-3 дахин нэмэгдсэн нь үр дүнгээ өгч, төрийн алба тасралтгүй үргэлжилж байна” гэлээ.

Дорнод аймгийн хүн ам сүүлийн гурван жилд тасралтгүй өсөж 84.5 мянгад хүрчээ. Тэр дундаа Хөдөөгийн сэргэлтийн хүрээнд сум орон нутагтаа залуус буцаж ирж ажиллах, шилжин ирэгчдийг дэмжих, тогтвор ажиллаж, суурьшихад сум орон нутгаас бодлогоор дэмждэг болсон аж. Хэрлэн сумын Засаг даргын орлогч Б.Лхагвасүрэн “Сумын Засаг даргын тамгын газарт хотоос шилжин ирж ажиллах Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчдад Засгийн газрын тогтоолын дагуу улсын төсвөөс 20 хувь, аймаг, сумын төсвөөс 60 хувь нийт 80 хувийн нэмэгдэл олгодог болсон” хэмээн ярьсан  юм.  Тус суманд Улаанбаатар хот болон бусад аймаг, сумаас сүүлийн хоёр жилд 736 хүн шилжиж иржээ.

Уулзалтад оролцсон иргэд Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй Шинэ сэргэлтийн бодлогын олон ажил Дорнод аймгийн хэмжээнд, Чойбалсан  хотод амжилттай хэрэгжиж, нүдэнд харагдаж, гарт баригдахаар бодитой үр дүнгээ өгч байгааг хэлж байлаа. Мөн Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ орон нутагт ажиллах үеэрээ иргэдээс авсан саналаа төрийн бодлогод тусгаж чойбалсанчуудад тулгамдаж буй асуудлыг шийдэх төслүүдийн санхүүжилтийг улсын төсөвт тусгуулсанд талархах хүн олон байсан. Нийгэмд шүгэл үлээж, 30 жил нам нь солигддог ч эзэд нь хулгай, луйвраа үргэлжлүүлсээр ирсэн ужиг тогтолцоог зоригтой ил болгосон анхны Ерөнхий сайд учраас түүнийг багаар нь сонгохоо илэрхийлж байлаа. Ингэснээр зүүн бүсийн хөгжил эрчимжинэ гэдэгт иргэд итгэлтэй байна.

2024 онд Хэрлэн суманд улсын төсвөөс 90 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэхээр тусгагдсан байна. Тухайлбал, Чойбалсан хотын усан хангамжийн болон дулаан хангамжийн магистраль шугам сүлжээг шинэчлэх, өргөтгөх, хот доторх хатуу хучилттай авто замыг шинэчлэх, өргөтгөх, “Шинэ Чойбалсан” 1800 айлын орон сууцны хорооллын дулааны шугам сүлжээ, “Шинэ хөгжил” сургуулийн барилгын өргөтгөл, 12-р сургуулийн бага сургуулийн барилга, 240 хүүхдийн суудалтай цэцэрлэгийн барилга зэрэг бүтээн байгуулалтыг хийх аж. 

Дэлгэрэнгүй унших
сурталчилгаа
Тод мэдээ5 цаг 23 минут

Хан-Уул дүүргийн иргэд Т.Мөнхсайхан, Л.Нинжжамц, Ж.Алдаржавхлан нары...

Тод мэдээ5 цаг 27 минут

Баянзүрх дүүрэгт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчид иргэд сонгогчидто...

Тод мэдээ5 цаг 29 минут

Чойбалсан хотынхон Ерөнхий сайдаа багаар нь сонгож, бүсийн хөгжлөө э...

Тод мэдээ5 цаг 31 минут

Д.Амарбаясгалан тэргүүтэй “Морьтой Аравт” баг Ховд, Увс,...

Тод мэдээ5 цаг 35 минут

Нийт дуудлагын 112 нь ус цаг уурын гаралтай байжээ

Тод мэдээ5 цаг 39 минут

Хандив, зарцуулалтын явцын тайлангаа аудитын байгууллагад хүргүүлнэ

Тод мэдээ6 цаг 3 минут

Дархан хотод спорт цогцолбор ашиглалтад орлоо

Тод мэдээ6 цаг 5 минут

Үргэлжилсэн борооны улмаас үүссэн нөхцөл байдалд шуурхай арга хэмжээ...

Өнөөдөр6 цаг 8 минут

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүллээ

Тод мэдээ6 цаг 11 минут

Нийт 304 иргэнийг аюулгүй бүсэд гаргажээ

Өнөөдөр6 цаг 12 минут

Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх Бүгд Найрамдах Узбекистан Улсад төрийн айлчла...

Өнөөдөр6 цаг 20 минут

Улаанбаатарт өдөртөө 27 хэм дулаан

Тод мэдээ2024/06/23

Сүүлийн 30 жилийн алдааг засах гэж системийн авлигатай тэмцэж байгаа...

Тод мэдээ2024/06/23

Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнийн тэргүүлсэн Засгийн газар зоригтой, хурд...

Тод мэдээ2024/06/23

Т.Мөнхсайхан, Л.Нинжжамц, Ж.Алдаржавхлан нарын иргэд, сонгогчидтой х...

Тод мэдээ2024/06/22

Халхголчууд Засгийн газрын бодлогыг тогтвортой үргэлжлүүлж, МАН-ыг б...

Тод мэдээ2024/06/22

Монгол Ардын намаас Төвийн бүсэд нэр дэвшигчид Дархан-Уул аймагт ажи...

Тод мэдээ2024/06/22

Баянзүрх дүүргийн 13, 14, 42 дугаар хорооны иргэд МАН-ын нэр дэвшигч...

Тод мэдээ2024/06/22

Ерөнхий сайдын эхлүүлсэн ажлыг үргэлжлүүлэхийн тулд Монгол Ардын нам...

Тод мэдээ2024/06/22

Налайх, Багануур, Багахангай дүүргийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүл...

Тод мэдээ2024/06/22

Говьсүмбэрчүүд хийсэн ажил, хэлэх үгтэй нэр дэвшигчдэд итгэл хүлээлг...

Тод мэдээ2024/06/22

Монгол Ардын намаас Сонгинохайрхан дүүрэгт нэр дэвшигчид “Улаа...

Тод мэдээ2024/06/22

Монгол Ардын намаас Хан-Уул дүүрэгт нэр дэвшигчдэд иргэд итгэл үзүүл...

Тод мэдээ2024/06/22

Зүүн бүсийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө нь бэлэн учраас Ерөнхий сайдаа бага...

Тод мэдээ2024/06/22

Монгол Ардын намын Ерөнхий Нарийн Бичгийн дарга Д.Амарбаясгалан Завх...

Тод мэдээ2024/06/22

Нийслэлийн Монгол Ардын намын хорооноос орон нутгийн сонгуулийн мөри...

Тод мэдээ2024/06/21

Баянзүрх дүүргийн 8, 38, 39 дүгээр хорооны иргэд Монгол Ардын намаас...

Тод мэдээ2024/06/21

Говийн бүсийн иргэд бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг дэмжиж байна

Тод мэдээ2024/06/21

Баянхонгорчууд Монгол Ардын намыг багаар нь дэмжинэ гэв

Тод мэдээ2024/06/21

Хур хог цэвэрлэх ажлыг эхлүүллээ

Санал болгох